88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با حمایت سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران، مشکلات بوجود آمده در جمع آوری زباله های آسایشگاه خیریه کهریزک مرتفع شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ از کارافتادن خودرو جمع آوری و حمل زباله های آسایشگاه، موجی از نگرانی را برای مسئولین بهداشتی این مرکز به دنبال داشت.

انباشت زباله های تولید شده و نبود خودرو ویژه جمع آوری آن، می توانست مشکلات زیست محیطی فاجعه باری را برای آسایشگاه بوجود آورد و سلامت مددجویان و کارکنان را به صورت جدی تهدید کند.

با این وجود و پس از اطلاع مسئولین سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران از مشکل فوق، با اعزام یک دستگاه خودرو جمع آوری زباله، اقدامات لازم جهت پاکسازی و دفع انواع زباله های انباشته شده به عمل آمد.

این مساعدت تا دوهفته ، مدت زمان لازم جهت تعمیر اساسی خودرو جمع آوری زباله های آسایشگاه ادامه خواهد داشت تا پاکسازی محوطه آسایشگاه به روال عادی خود ادامه دهد .

روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک با تقدیر از زحمات و عنایت ویژه شهرداری تهران به این مجموعه خیریه، موفقیت روزافزون برای همه مسئولین و مدیران شهری را آرزومند است.