88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در این نشست که با حضور معاونین و مدیران حوزه های مختلف آسایشگاه برگزار شد، دکتر نحوی نژاد بر هماهنگی هرچه بیشتر واحد های تابعه در پیشبرد اهداف عالیه بانوان نیکوکار تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در نشست دوره ای سرگروه های نیکوکاری با مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، چالش های پیش روی خدمت رسانی به سالمندان و معلولین مورد بررسی قرار گرفت.

دکتر نحوی نژاد با تأکید بر تسهیل مسیر خدمتگزاری بانوان و آقایان نیکوکار در آسایشگاه گفت : یکایک خادمین عضو گروه های نیکوکاری، قهرمانان گمنامی هستند که طریق انسانیت و از خود گذشتگی را به خوبی آموخته اند.

وی داستان گروه های نیکوکاری را سرشار از عشق و عاطفه و احساس خواند و افزود : هیچ توصیفی نمی تواند حق مطلب را در ازای این همه ایثار و فداکاری ادا کند. به یقین می دانیم که موجودیت کهریزک مدیون همین فداکاری هاست و بدون حضور گروه های نیکوکاری، خدمت در کهریزک معنایی ندارد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با آرزوی موفقیت و شادکامی برای همه خادمین افتخاری کهریزک، اطمینان خاطر داد همه عوامل داخلی دست در دست یکدیگر و همسو با گروه های نیکوکاری، خدمت به بندگان محروم و نیازمند خدا را با جدیت تمام دنبال خواهند کرد.

در پایان این نشست، از زحمات ارزشمند بانو کبری رستگار سرپرست سابق گروه های نیکوکاری با اهدا لوح تقدیر تجلیل شد.