88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در دو روز متوالی، سرگروه های بانوان و آقایان نیکوکار گردهم آمدند تا دغدغه های مهم در انجام وظایف افتخاری خود را با مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تهران در میان بگذارند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ در نشست فصلی سرگروه های نیکوکاری با دکتر نحوی نژاد، بار دیگر بر اهمیت رسالت افتخاری نیکوکاران در بهداشت فردی مددجویان کهریزک تأکید شد.

در این نشست ها، هریک از سرگروه های نیکوکاری به بیان دیدگاه ها و نقطه نظرات خود در زمینه چگونگی ایجاد محیطی مطلوب تر در انجام شستشوی مددجویان و تأمین ملزومات مورد نیاز پرداختند.

دکتر نحوی نژاد نیز در پاسخ به دغدغه های مطرح شده در این نشست ها، گفت : تمام مسائل و موضوعات توسط شما نمایندگان سایر همراهانتان، نشان از اهمیتی است که به انجام وظایف پرمهر و محبتتان می دهید و ما خود را موظف به هموار سازی مسیر خدمت رسانی می دانیم.

وی همچنین اذعان داشت : کهریزک بدون حضور گروه های نیکوکاری معنا ندارد و همه ما بر این اصل مهم اعتقاد و ایمان داریم. اینکه شما عزیزان نواقص را کوچک و انجام خدمات بهینه تر را با اهمیت می دانید، جای شکرگزاری است و ما ملزم هستیم تا با رفع نواقص، در راه خدمتگزاری در کنار شما باشیم.

در پایان این نشست ها، با اهدا لوح تقدیر به سرگروه های نیکوکاری به نمایندگی از سایر نیکوکاران فعال در آسایشگاه خیریه کهریزک، از زحمات ارزشمند همه این یاران مهربان مددجویان تجلیل شد.