88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با مروری بر طرح دانشگاهی نظام پیشنهادات سازمانی، نشست فصلی مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ نظام پیشنهادات سازمانی، برنامه های کمیته بحران آسایشگاه، عملکرد کمیته رفاه، وضعیت تعاونی مصرف، آموزش ضمن خدمت کارکنان، عملکرد واحد پرستاری، امور توانبخشی و تعالی سازمانی، سرفصل های ارائه شده در نشست فصلی مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک دیدار چهره به چهره با مدیران مجموعه را از محاسن این گونه نشست ها دانست و گفت : علاوه بر طرح نقطه نظرات و پیشنهادات سازمانی، در این گردهمایی ها بیشتر فرا می گیریم که صیانت از جان مددجویان بر عهده یکایک ما نهاده شده است.

وی با اشاره به علل رجوع سالمندان و معلولین به کهریزک نیز گفت : مشکلات جسمانی، کهولت سن، معضلات اجتماعی و نیازهای درمانی در کنار مسائل روحی و روانی، عوامل عمده این مراجعات است که خود کوهی از فعالیت های علمی و عملی در نگهداری شبانه روزی و توانبخشی این عزیزان را طلب می کند.

دکتر نحوی نژاد افزود : برای مواجهه با چنین مواردی، قطعاً سلامتی کارکنان باید مدنظر قرار گیرد و هرگونه اختلال در وضعیت روح و روان آنان می تواند اثرات سوء بر عملکرد و کارایی هریک از خادمین کهریزک داشته باشد.

وی همچنین اذعان داشت : همه مدیران باید از قضاوت های زود هنگام پرهیز کنند که شاید در پایان کار، نتیجه آنی نباشد که از قبل پیش‌بینی شده است.. حفظ آرامش و رفاه کارکنان از دیگر مقولات مهمی است که همواره باید بدان توجه ویژه داشت.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در پایان عنوان کرد : تحولات سازمانی اجتناب ناپذیر است و هر خانه تکانی، ناراحتی هایی را به دنبال دارد، البته این به معنای نفی گذشته نیست، بلکه یافتن راهکارهای مناسب و عملی تر می تواند رسیدن به اهداف سازمانی را با شتاب بیشتری محقق سازد.