88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در اولین نشست مشترک هیأت مدیره و امنا با مدیران و مسئولان موسسه خیریه کهریزک در سال جاری، بر تشریک مساعی و هم اندیشی در انجام وظایف و اهداف تعریف شده سازمان تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ مدیران و مسئولان موسسه خیریه کهریزک در اولین نشست مشترک با اعضاء هیأت مدیره و امنا این موسسه، بر استمرار و تداوم خدمات بهینه به مددجویان تحت پوشش در سال جاری تأکید کردند.
در این نشست، حمید قبادی دانا مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک با تقدیر از همراهی و حمایت هیأت مدیره و امنا موسسه در پیشبرد اهداف تعریف شده، گفت ؛ در قالب آئین نامه ها و شیوه نامه های متعدد و با همکاری مدیران میانی، برنامه های سال جاری تدوین و اجرایی خواهد شد.
وی در ادامه افزود : با یک عزم جدی تر، علمی و موثرتر می توانیم به اهداف عالیه سازمان که همان ارائه خدمات حمایتی و سرپرستی از مددجویان است، دست یابیم.
قبادی دانا با بیان اینکه بدون همراهی مدیران، اهداف تعریف شده محقق نخواهد شد، خاطر نشان کرد : در گام نخست می بایست به ارتقاء سطح کیفی زندگی مددجویان که امانتی در دستان ماست، بیندیشیم تا ثابت شود لیاقت این موهبت الهی را داشته ایم.
وی سال ۱۴۰۲ را سال حمایت بیشتر از کارکنان موسسه نامید و گفت : امیدوار هستیم تا با حمایت از خدمتگزاران موسسه، پاسخ همراهی و همدلی های آنان در نگهداری و مراقبت از مددجویان را به شایستگی بدهیم.
مدیرعامل موسسه خیریه کهریزک در پایان تصریح کرد : خداوند را شاکریم که ما را در موقعیتی قرار داده تا خادم مددجویان باشیم. امید آنکه قدر این فرصت ها را بدانیم و از ایزد منان خواستاریم تا صمیمیت را در قدم ها و قلم های ما جاری و ساری گرداند.