88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، مدیران حوزه های مختلف را به حلقه های زنجیری تشبیه کرد که به صورت هدفمند در خدمتگزاری به مجموعه تلاشی خستگی ناپذیر دارند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در نشست مشترک معاونت های مختلف، مدیران و سرپرستان آسایشگاه خیریه کهریزک بر وفاق و همدلی تأکیدی دوباره شد.

نگاهی به ارزشیابی کارکنان، تولیدات و فعالیت های واحد توانبخشی، عملکرد ورزشگاه، همیاران فرهنگی و آغاز کلاس های آموزشی مددجویان، بررسی وضعیت دانشگاه در طول سال جاری، آموزش کارکنان، پژوهش های انجام شده جهت ارتقاء کیفیت خدمات، تأکید بر پیش بینی دقیق در بودجه سال آینده و حفظ و ایجاد انگیزه بیشتر پرسنل، از نکات بارز گفتگو های مطروحه در این نشست بود.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تقدیر از تلاشهای یکایک مدیران در پیشبرد اهداف ذکر شده، گفت : هریک از مدیران همانند حلقه های زنجیری هستند که در استحکام و تثبیت شرایط کنونی نقش آفرینی می کنند و به صورت هدفمند در خدمت مجموعه هستند.

محمد رضا صوفی نژاد رعایت عدل و انصاف در تصمیم گیری های مختلف را مورد اشاره قرار داد و گفت : به یقین ابتکار عمل و خلاقیت در وجود همه هست، مهم این است که بهترین تصمیمات با رعایت عدل و انصاف گرفته شود تا خدای ناخواسته لطمه‌ای متوجه سیستم موجود نگردد.

وی معیار اصلی خدمت را استفاده از فرصت های فعلی و انتخاب صحیح گزینه های مختلف دانست و افزود : همانطور که داده های آماری صحیح می تواند نقشی اساسی و سازنده در تصمیمات مدیران داشته باشد، به همان اندازه هم اطلاعات نادرست خواهد توانست در انحراف از مسیر اصلی خدمتگزاری تاثیرگذار باشد.

صوفی نژاد آموزش پرسنل در آسایشگاه را از شایسته ترین اقدامات چند سال اخیر دانست و گفت : در کنار توانمندسازی کارکنان، ایجاد انگیزه بیشتر و پرورش باور های ارزشی، امیدواری را در دل همکاران بیش از پیش بارور می کند که نتیجه آن مستقیماً به زندگی مددجویان باز می گردد.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک مصلحت مجموعه را ارتقاء وضعیت سلامت و زندگی همه سالمندان و معلولین عنوان و هماهنگی بیشتر در رسیدن به مطلوب‌ترین وضعیت ممکن در تمامی حوزه های مختلف خدماتی را مورد تأکید مجدد قرار داد.