88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جوانان معلول ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک که شاهد خوشبختی همنوعان خود در آینده نزدیک هستند، به پیشواز بدرقه آنان با مهر و عاطفه ای مثال زدنی رفتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ جهیزیه عروس و داماد جدید کهریزک در حالی به منزل آنان منتقل شد که موجی از همبستگی جوانان معلول را در خوشبختی دوستان و همنوعان خود به دنبال داشت.

معصومه جعفری راد مدیر امور اجتماعی آسایشگاه در تشریح موج عاطفی ایجاد شده، اظهار داشت : زبان من قاصر است از بیان این همه مهر و عاطفه و صفایی که در دل و جان این جوانان نهفته است.

جعفری راد افزود : مطابق وعده داده شده از سوی نیکوکاران، بیشتر ملزومات و اثاثیه منزل عروس و داماد جدید کهریزک آماده و به خانه آنان منتقل شد، اما آن چیزی که بیش از پیش همه ما را تحت تأثیر قرار داد، مشارکت همنوعان آنان در در تأمین برخی مایحتاج زندگی زوج خوشبخت کهریزک بود.

وی در توضیح این اقدامات انجام شده نیز گفت : شاهد تهیه اقلامی برای منزل عروس و داماد جدیدمان از سوی عزیزان معلول هستیم که اشک شوق را بر دیده هر ناظر و مطلعی جاری می کند. آن جوان معلولی که از محل پس انداز حقوق دریافتی خود از کارگاه توانبخشی اقدام به خرید چای ساز برای همنوعان خود می کند، آن دیگری روتختی زوج خوشبخت آینده را خریده و تقدیم می نماید و عزیز دیگری با پاکت پول به دیدار همنوعان خود می رود، تنها نمونه هایی از این همه مهر و عاطفه در کهریزک است.

جعفری راد در ادامه نیز گفت : هنوز چند روزی به جشن ازدواج این دو عزیز باقی مانده، اما از هم اکنون آوازه این جشن در شهر و حتی شهرهای دیگر هم پیچیده، به طوری که از دوستان همنوع ایشان، کادو ازدواج فرهاد و عزیزه را از شهر مقدس مشهد با پست به محل آسایشگاه ارسال کردند.

مدیر امور اجتماعی آسایشگاه خیریه کهریزک، این خانه و خانواده بزرگ را کانون محبت و همدلی دانست که نمونه آن در هیچ نقطه ای از جهان یافت نمی شود. آرزوی خوشبختی برای این دو عزیز معلول نیز از جانب همه دوستان و آشنایان، این روزها زبانزد خاص و عام شده است و ما هم خرسند از این اتفاق مبارک هستیم.