88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در دیدار معاون تربیت وآموزش نیروی انتظامی تهران بزرگ با مسئولین فرهنگی مرکز علمی  کاربردی کهریزک، بر اهمیت مقوله آموزش نیروهای نگهبانی موسسه خیریه کهریزک تأکید شد.


به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با هدف تجلیل از خدمات نیروی انتظامی و ایجاد بسترهای مناسب آموزشی، تنی چند از مسئولین و دانشجویان مرکز علمی کاربردی کهریزک در ستاد فرماندهی نیروی انتظامی تهران بزرگ حاضر شدند.
در این دیدار سرهنگ ناصری نژاد معاون تربیت و آموزش نیروی انتظامی تهران بزرگ خطاب به مسئولین مرکز کهریزک گفت : رسالت پلیس در ابعاد گوناگون و در طیف وسیعی از شرح وظایف قرار دارد که بخشی از آن نیز، تربیت و آموزش نیروهاست.
سرهنگ علی رضا ناصری نژاد افزود : نیروی انتظامی این توانایی را دارد تا ضمن بازدید از اماکن و تأسیسات موسسه خیریه کهریزک، در آموزش نیروهای نگهبانی آن موسسه همکاری لازم را داشته باشد.
وی با قدردانی از مسئولین مرکز علمی کاربردی کهریزک به جهت این حضور نیز گفت : بدون تردید تربیت کارکنانی که وظیفه نگهداری از سالمندان و معلولین آسایشگاه در ابعاد مختلف توانبخشی، درمانی و مراقبتی را دارند، کاری بزرگ و برجسته است.
در پایان این دیدار مقرر گردید تا در برنامه زمانبندی شده و توسط اساتید دانشگاه نیروی انتظامی، کلاس های آموزشی برای کلیه نیروهای نگهبانی موسسه خیریه کهریزک در ۱۲ جلسه برگزار شود، همچنین تجربیات ارزشمند اساتید دانشگاه نیروی انتظامی در اختیار مسئولین مرکز علمی کاربردی کهریزک قرار گیرد.