88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در حرکتی خودجوش ، جوانان  نیکو کار فعال  در حوزه هنرهای نمایشی با حضور در آسایشگاه خیریه کهریزک ساعت شادی را برای ساکنین این مجموعه  رقم زدند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ آرمیتا فروودی  و گروه  هنرمند عروسک گردانش با حضورشان ، شادی آفرین سالمندان و معلولین ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک شد.
این هنرمندان نیکوکار  و همراهانش،  با تن پوش هایی که بر تن داشتند با حضور در کلیه بخش های محل اقامت مددجویان و با خواندن نواهای محلی و سنتی، آمدن پاییز را به ساکنین کهریزک نوید داد.
خانم فروودی که حتی برای یک لحظه لبخند شادی از چهره اش محو نمی شد، در پایان این اجرای شاد و با چشمان گریان به خبرنگار کهریزک گفت : خدای را  شکر که  به من اجازه داد تا بخندانم بنده های ضعیف و ناتوانش را .

این هنرمند  که طاقت از دست داده بود و دیگر توانی برای صحبت کردن نداشت، گفت : خدایا لایق بدان تا باز هم درآینده در کهریزک باشم و از نزدیک شادی این بندگان خوب را ببینم.