88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جمعی از کارکنان کلانتری مشکین دشت، در جلسه آموزشی پویش فصل ها و وصل ها با اختلال طیف اتیسم آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز:در سلسله جلسات آگاه سازی اختلال اتیسم، مددکاران اجتماعی و روانشناسان کهریزک البرز این بار با جمعی از کارکنان نیروی انتظامی نشست آموزشی پویش فصل ها و وصل ها را برگزار کردند.

این جلسه آموزشی در کلانتری مشکین دشت با هماهنگی مددکار اجتماعی و ارائه روانشناس مرکز جامع نیلوفر با هدف شناخت اختلال طیف اتیسم و درک مشکلات این افراد و خانواده هایشان در جامعه برگزار شد.

شقایق بناء مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه اتیسم آسايشگاه خیریه کهریزک البرز در گفتگو با روابط عمومی این مجموعه گفت: با راه اندازی پویش فصل ها و وصل ها به دنبال آشنایی هرچه بیشتر افرادی هستیم که با اختلال اتیسم کمتر آشنا و یا اطلاعات موثقی از این اختلال ندارند، هستیم.

مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه اتیسم آسايشگاه خیریه کهریزک البرز افزود: آگاه سازی در خصوص اختلال اتیسم نباید فقط معطوف به ماه جهانی این اختلال باشد و هدف ما از برگزاری  این سلسله نشست ها با ارگان ها و دستگاه های اجرایی که ارتباط زیادی با اختلال و خانواده هایشان دارند، آگاه سازی در خصوص این اختلال و رفتار مناسب با این افراد است.

وی اضافه کرد: آگاهی بخشی به مردم و آشنایی هرچه بیشتر با اختلال باید در تمام فصول برگزار شود و در مرکز آموزش و توانبخشی روزانه اتیسم کهریزک البرز، همواره جلسات آگاه سازی برگزار می‌شود تا افراد بیشتری در جامعه با این اختلال آشنا و هنگام مواجه با این افراد رفتار مناسبی از خود نشان دهند.

بگفته شقایق بناء، به عنوان افراد یک جامعه ما وظیفه داریم تا شرایط رو برای بهبود زندگی گروه‌های آسیب‌پذیرتر فراهم کنیم و تفاوت‌ها رو بپذیریم.

مسئول مرکز آموزش و توانبخشی روزانه اتیسم آسايشگاه خیریه کهریزک البرز تصریح کرد: این پویش ادامه دار است و هماهنگی های لازم برای برگزاری سلسله جلسات برای سازمان ها، دستگاه های اجرایی، در حال بررسی و انجام است.