88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کارگاه آموزشی بهداشت اصناف در آسایشگاه خیریه کهریزک  البرز برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز: کارگاه آموزشی ضمت خدمت بهداشت اصناف با محوریت آموزش اصول کنترل و پيشگيری از انتقال عوامل بيماری از مواد خوردنی و آشاميدنی به مددجویان ویژه کارکنان مرتبط با مواد غذایی در سالن آمفی تئاتر ساختمان اقاقیا برگزار گردید.

مهدی عظیمی کارشناس ارشد بهداشت محیط در این باره گفت : برخورداري از خدمات بهداشتی و درمانی ، یکی از حقوق مسلم فردي و اجتماعی است . سلامت جسم و روان عامه مردم از زیربناهاي مهم و اساسی پیشرفت جامعه محسوب می شود . توجه به بهداشت و پیشگیري علاوه بر اینکه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است ، پرورش انسانهایی را به دنبال دارد که از نظر فکري وجسمی سالم و نیرومند بوده و کارآیی بیشتري دارند . با توجه به اهمیت این موضوع و به دلیل انتقال و شیوع بسیاري از بیماریها از طرق مختلف به آحاد مردم به دلیل پایین بودن سطح آگاهی آنها از اصول اولیه بهداشتی ، نقش آموزش بهداشت بسیار مهم می باشد.

کارشناس ارشد بهداشت محیط اضافه کرد: بدون شک افزایش سطح دانش بهداشتی دست اندرکاران تهیه ،تولید،توزیع وعرضه موادغذایی و شاغلین اماکن عمومی ، می تواند اثرمستقیم درارتقاء سطح ایمنی مواد غذایی و بهبود کیفیت خدمات در اماکن عمومی و درنهایت حفظ سلامت مردم به عنوان مصرف کنندگان موادغذایی وگیرندگان خدمات داشته باشد ضمن آنکه از فساد و هدررفتن حجم بسیار زیاد موادغذایی به عنوان سرمایه ملی وبروز واشاعه انواع بیماریهاي منتقله توسط غذا ممانعت نموده ودرمجموع ازتحمیل شدن لطمات وخسارات جانی ومالی بسیارسنگین به مرم کشورجلوگیري می نماید.

مهدی عظیمی تصریح کرد: برهمین اساس الزام قانونمند دست اندرکاران وشاغلین بخش غذا و اماکن عمومی طبق ماده 1 آئین نامه اجرایی قانون اصلاح ماده 13 قانون مواد خوردنی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و تبصره هاي آن گذراندن دوره تعریف شده بهداشتی یک حرکت زیر بنایی فرهنگی ، بهداشتی همواره از آرزوهاي دیرینه کارگزاران و دلسوختگان بخش بهداشت کشور بوده است،که درهمین راستا آموزشگاههاي بهداشت اصناف در سطح کشور تأسیس گردیده است برنامه آموزش اصناف ، جهت بالابردن سطح آگاهی اقشار مختلف جامعه می تواند گامی مؤثر در بالا بردن سطح بهداشت و سلامت در جامعه باشد و تولید کنندگان و افرادي که در عرضه و توزیع مواد غذایی سر و کار دارند و یا افرادي که در اماکن عمومی مشغول به فعالیت می باشند با افزایش سطح آگاهی کمک مؤثري در راهبرد اهداف بهداشتی می توانند داشته باشند.

لازم به ذکر است این دوره آموزشی طی 6 جلسه، ویژه تمامی کارکنانی که به صورت مستقیم و غیر مستقیم با مواد غذایی و آشامیدنی سروکار دارند برگزار شد و بعد از اتمام این دوره آموزشی و برگزاری آزمون ارزشیابی پایان دوره، گواهینامه بهداشت اصناف به شرکت کنندگان ارائه می شود.

گفتنی است در آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز بیش از 700 نفر سالمند ، معلولان جسمی حرکتی، بیماران ام اس و کودکان دچار معلولیت ذهنی و اتیسم به صورت شبانه روزی در حال زندگی کردن هستند و آسایشگاه خیریه کهریزک استان البرز خدمات توانبخشی ، نگهداری و مراقبتی به این عزیزان را به صورت روزانه و شبانه روزی ارائه می دهد .