88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

توسعه و روابط بین فردی، جلسات کتابخوانی، مهارت های زندگی و مباحث طب سالمندی، عناوین کارگاه های آموزشی است که توسط مدرسين حوزه روانشناسی و متخصصین ذیربط برای مددجویان و کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک به صورت مستمر در حال برگزاری است.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ مدیر روانشناسی آسایشگاه خیریه کهریزک با اعلام تدوین برنامه های هفتگی آموزش مباحث روانشناسی ویژه کارکنان و مددجویان مجموعه، گفت: کاربردی ترین روابط بین فردی در قالب توسعه فردی گردآوری گردیده که برای کارکنان آسایشگاه توضیح و تفسیر می شود و در پایان هر نشست، تبادل نظر افراد را نظاره گر خواهیم بود.

وی اضافه کرد: سلسله مباحث طب سالمندی شامل افسردگی، اختلالات شناختی و خلقی، ارزيابي شناختی، داروشناسی و اضطراب پایان عمر از آموزش هايي است که توسط دکتر شیما رییسی متخصص طب سالمندی برای کارکنان آسایشگاه در نظر گرفته شده است.

عباسی با نگاهی به وضعیت آموزش روانشناسی مددجویان نیز گفت: کتب روانشناسی انگیزشی با رمز موفقیت، حال بهتر و شاد زیستن، همچنین داستان‌های کوتاه و عرفانی مجموعه کتاب هایی هستند که توسط خانم ها سودابه حسینی و زهرا نظری برای مددجویان آقا و خانم به صورت مستمر در برنامه کاری قرار دارد.

وی با نگاهی به موضوع مهارت های زندگی هم گفت: برای بلوک جوانان بر حسب نیاز،مباحثی مختلف همچون مدیریت استرس،افسردگی و سایر موارد خاص در نظر گرفته شده که توسط اینجانب تدریس می شود. همچنین زوج های معلول ساکن در شهرک مسکونی آسایشگاه نیز در فراگیری مهارت های زندگی حضوری پررنگ دارند تا از دانش روز بهره مند شوند.

مدیر امور روانشناسی آسایشگاه خیریه کهریزک به چالش کشیدن مهارت هايي که نیاز به اصلاح دارند و کاربردی تر هستند را از دیگر اهداف آموزش مددجویان دانست و بر تداوم این آموزش ها تا حصول نتیجه مطلوب تأکید کرد.