88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با حضور جمع کثیری از کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک، نهال دوستی و مهربانی در محوطه بزرگ مجموعه کاشته شد.
به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ دکتر نحوی نژاد در مراسم روز درختکاری و به هنگام کاشت درخت دوستی، همه کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک را به همدلی و اتحاد دعوت کرد.
وی خطاب به همکاران خود گفت : بیایید در آستانه سال جدید بار دیگر هم قسم شویم تا در خدمتگزاری به مددجویان، کوچکترین کوتاهی نداشته باشیم. بیایید به همدیگر قول بدهیم که همه سالمندان و معلولین را به چشم بستگان و عزیزان دل خود ببینیم و در تأمین آسایش آنان تلاش فراوان کنیم.
دکتر نحوی نژاد کاشت نهال دوستی را نمادین دانست و گفت : همه ما موظف به حفاظت و نگهداری از فضای سبز آسایشگاه هستیم و نباید فراموش کنیم که این همه طراوت و زیبایی برای همه ماست.
مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک در پایان عنوان کرد : دل هایمان را به خداوند می سپاریم و از او می خواهیم تا به ما لیاقت خوب بودن و خوب زندگی کردن را ببخشد، ما نیز متعهد می شویم تا بندگان شایسته ای باشیم و از هرگونه زشتی و پلیدی دوری کنیم.