88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

طی مراسمی و با حضور مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، از خدمات ارزشمند کارکنان واحد دندانپزشکی تقدیر شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک تهران ؛ به مناسبت روز دندانپزشک، با اهدا لوح تقدیر از خدمات کادر افتخاری و موظف دندانپزشکی شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک قدردانی شد.

در این مراسم دکتر نحوی نژاد با ادای احترام به کادر دندانپزشکی و همکاران حوزه سلامت دهان و دندان شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک، گفت : در طب سالمندی، از مباحث اساسی سلامت سالمندان، مبحث دهان و دندان است که متأسفانه به آن توجه کافی نمی شود.

وی با بیان اینکه تغذیه در دوران سالمندی، ارتباط مستقیم با سلامت جسمی و روانی سالمندان دارد، نیز گفت : وقتی سالمندان از سلامت دهان و دندان برخوردار نباشند، از تغذیه مناسب هم محروم خواهند شد که می بایست با انواع داروهای مختلف به درمان آنان مبادرت کرد که این کار هم عوارض و اختلالات خاص خود را دارد.

دکتر نحوی نژاد گسترش فعالیت‌های دندانپزشکی در آسایشگاه خیریه کهریزک را مورد توجه قرار داد و تصریح کرد : استفاده از ظرفیت مرکز علمی کاربردی کهریزک در آموزش نیروی انسانی ماهر در حوزه دندانپزشکی و نیز ارائه این خدمات به تیم مراقبت در منزل، می تواند از برنامه‌های آینده این واحد مهم کلینیکی در آسایشگاه باشد.

در ابتدای این مراسم، دکتر شروان شعاعی مسئول فنی دندانپزشکی که خود نزدیک به 3 دهه همکاری داوطلبانه باآسایشگاه دارد با ارائه آماری جامع از عملکرد این واحد در سال گذشته، گفت : خوشبختانه کهریزک پرچمدار خدمت به سالمندان و معلولین است و واحد دندانپزشکی هم بخشی از این خدمات ارزنده به شمار می آید.

وی با نگاهی به فعالیتهای این واحد نیز گفت : تلفیق امور تخصصی دندانپزشکی با خدمات بهداشتکاران و بهداشتیاران توانسته است در ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان بیماران نقشی اساسی و سازنده ایفا نماید. ضمن آنکه مقوله آموزش همواره در برنامه کاری این واحد وجود دارد.

واحد دندانپزشکی آسایشگاه خیریه کهریزک با بهره‌گیری از ۲۵ دندانپزشک و پیراپزشک افتخاری و موظف در خدمت رسانی به سالمندان و معلولین ساکن در این مجموعه خیریه، تلاشی درخور و شایسته از خود به جای گذاشته است.