88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مددکاران اجتماعی شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک در روز مددکار، مورد تجلیل مدیران و مسئولان این مجموعه خیریه قرار گرفتند.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ با اهدا شاخه گلی زیبا و لوح تقدیر، از خدمات ارزشمند مددکاران اجتماعی شاغل در آسایشگاه خیریه کهریزک تجلیل شد.

در این مراسم، دکتر نحوی نژاد خدمات طاقت فرسا و ارزنده مددکاران را قابل تحسین دانست و گفت: نام مددکار و مددجو در واژه «مدد» با هم اشتراک دارند، با این حال یکی رسالت امداد رسانی و کمک دارد و دیگری نیازمند دریافت امداد و کمک.

وی با بیان اینکه به سختی ها و مرارت های مختلف حرفه مددکاری اشراف کامل داریم، افزود:  استقامت و ماندگاری در این شغل، مستلزم داشتن عشق و ازخودگذشتگی است و بدون آن، هرگز نمی توان در این شغل به موفقیت رسید.

دکتر نحوی نژاد با توصیه به همه مددکاران در پیگیری مجدانه امور مددجویان در تمام طول سال نیز گفت: می دانید که نگاه و انتظار همه مددجویان در رفع مشکلاتشان به دستان شماست و این شما هستید که می توانید بسیاری از گره های زندگی آنان را با توانایی خود باز کنید.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با آرزوی موفقیت و شادکامی برای همه مددکاران اجتماعی کهریزک، ، روزگاری خوش توأم با آرامش و آسایش را برای یکایک آنان آرزومند شد.