88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک با اهدای گل به مددجویان دچار معلولیت این مرکز، آرزوی آینده‌ای بدون دغدغه برای آنان کرد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک استان تهران؛ 3 دسامبر به‌منظور حمایت از معلولین و برای بالا بردن فرهنگ و نگرش به پدیده معلولیت در تقویم روز جهانی (افراد دارای معلولیت) نام‌گذاری شده است. در این راستا به این بهانه، دکتر حسین نحوی نژاد مدیریت آسایشگاه خیریه کهریزک با حضور در کنار توان‌خواهان این مرکز، آینده‌ای روشن و پر از موفقیت برایشان آرزو کرد.

مدیریت و معاونین آسایشگاه خیریه کهریزک ضمن حضور در بخش‌های ارغوان (محل زندگی دختران و پسران مددجو دچار معلولیت جسمی و حرکتی) و کارگاه‌های توان‌بخشی، با اهداء گل به مددجویان نشان دادند که مددجویان همیشه در اولویت زندگی مسئولین این مرکز قراردادند و شادی دلشان بیش از هر چیزی ارزشمند است.

گفتنی است آسایشگاه خیریه کهریزک امروزه در خدمت حدود 1750 نفر از معلولان، سالمندان و بیماران مبتلابه ام اس است. هم‌اکنون این مجموعه در غالب 25 بخش مردان وزنان شامل بخش‌های قرنطینه، درمانی و پنج مجموعه نارون، بنفشه، گل یاس’ام اس ارغوان و شکوفه نیازهای بهداشتی درمانی، توان‌بخشی، ورزشی، آموزشی و امور فرهنگی مددجویان را با همکاری نیکوکاران و کارکنان برآورده می‌نماید.