88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

به رسم قدردانی و توسط مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، شاخه گلی زیبا به هریک از کارکنان پرتلاش واحد روابط عمومی این مجموعه تقدیم شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ به مناسبت ۲۷ اردیبهشت _ روز ملی روابط عمومی و ارتباطات _ از تلاش های کارکنان روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک قدردانی شد.

محمد رضا صوفی نژاد به هنگام تقدیر از کارکنان این واحد، روابط عمومی را بازوی توانمند سیستم مدیریتی آسایشگاه دانست که با برقراری ارتباطات منسجم داخلی و برون سازمانی با نهادها، سازمان های مردمی و خیرین، نقشی قابل توجه در اداره بهتر کهریزک ایفا می نماید.

صوفی نژاد اذعان داشت : روابط عمومی اصلی ترین کانون ارتباط بین مدیران و کارکنان آسایشگاه است، بنابراین باید همیشه به صورت منظم، سنجیده و هدفمند در جهت حفظ و گسترش تعامل و تفاهم مدیران و کارکنان در تکاپو باشید.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک، تاثیرگذاری بر افکار عمومی و معرفی واقعیت های ملموس و جاری در کهریزک را از دیگر وظایف واحد روابط عمومی دانست و بر تداوم فعالیت های کنونی و ارتقاء خدمات یاد شده تأکید کرد.