88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ارتقاء دانش خود مراقبتی، نحوه استفاده بهینه از ملزومات یکبار مصرف و دفع صحیح آن، از اهداف اصلی گردهمایی گروه های نیکوکاری در آسایشگاه خیریه کهریزک است.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با تشریک مساعی معاونت اجرایی و سرپرست گروه بانوان نیکوکار، جلسات آموزشی کلیه نیکوکارانی که جهت انجام امور مربوط به بهداشت فردی مددجویان فعال هستند، در برنامه کاری مرکز علمی کاربردی کهریزک و نیز حمایتهای همه جانبه مدیران آسایشگاه خیریه کهریزک قرار گرفت.

در این گردهمایی ها، علاوه بر تقدیر و تشکر از زحمات و خدمات مختلف گروه های نیکوکاری، مباحث رعایت بهداشت فردی به کلیه شرکت کنندگان یادآوری و آموزش داده می شود.

ارتقاء دانش خود مراقبتی به هنگام شستشوی مددجویان، نحوه بهینه تر استفاده از ملزومات یکبار مصرف و در نهایت دفع صحیح آن در پایان روز کاری، از بخش های اصلی این دوره آموزشی است، ضمن آنکه به اعضاء گروه های نیکوکاری تأکید می شود برای حفظ سلامت خود و خانواده و همچنین مددجویان، کلیه شیوه نامه های بهداشتی را رعایت نمایند.

لازم به ذکر است این جلسات در طول هفته های پیش رو و در برنامه زمانبندی شده برای کلیه گروه های نیکوکاری که زحمت افتخاری تلطیف و شستشوی مددجویان را عهده دار هستند، برگزار خواهد شد.