88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با هدف انسجام بخشی و تعامل چند جانبه با کانون های شورا های اسلامی ادارات ، کارخانجات و شرکت های تابعه شهرستان ری و فشافویه ، گردهمایی تشکل های کارگری در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ با حضور علی خدایی رئیس کانون هماهنگی شورا های اسلامی استان تهران و روسای شوراهای اسلامی و تشکل های کارگری ، گرد همایی کانون های کارگری شهرستان ری و فشافویه در آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

در بخشی از این همایش دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک ، رسیدگی به امور اقشار کارگری که چرخ های اداره این کشور را به گردش در می آورند را در راس امور دانست و بر دفاع از حقوق همه تلاشگران عرصه کارگری تاکید کرد .

نحوی نژاد افزود : هیچ یک از مردم تبعیض و بی عدالتی را بر نمی تابند و شما گردانندگان تشکل های کارگری باید تلاش نمایید تا نسیم عدالت و رفع تبعیض های احتمالی به مشام کارگران برسد .

وی با اشاره به لزوم سرمایه گذاری و تامین مالی کارگاه های تولیدی نیز گفت : تا سرمایه وارد کشور نشود و سرمایه گذاری در چرخه های مختلف تولیدی و خدماتی صورت نپذیرد ، کارگاهی نخواهد بود تا کارگران در آن مشغول به کار شوند .

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با معرفی مرکز علمی کاربردی کهریزک به حاضرین در این نشست نیز گفت : این مرکز آمادگی کامل دارد تا با در اختیار قرار دادن امکانات خود در زمینه آموزش نیرو های کارآمد ، خدمات ارزنده به جامعه نماید .

وی استفاده از پتانسیل موجود در درمانگاه دکتر حکیم زاده را نیز یادآور شد و گفت : این درمانگاه با دارا بودن امکانات کلینیکی و پاراکلینیکی مجهز  می تواند نقشی تاثیرگذار در درمان کارگران بیمار ارجاعی به این مرکز ایفا نماید .

دکتر نحوی نژاد در پایان خاطرنشان کرد : با توسعه تعاونی مصرف کارکنان که در آینده نزدیک شاهد بهره برداری از آن خواهیم بود ، آماده هستیم تا به نیاز های فراوان خانواده های کارگران شهرستان ری و حومه ارائه خدمت کنیم .