88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در نشست هم‌اندیشی سرگروه های نیکوکاری با قائم مقام آسایشگاه خیریه کهریزک، بر حضور حداکثری خیرین و آموزش جوانان نیکوکار در مجموعه تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ دکتر نحوی نژاد، گروه های نیکوکاری را طلایه داران خدمت در آسایشگاه خیریه کهریزک نامید و بر حضور حداکثری نیکوکاران در اداره امور کهریزک تأکید کرد.

وی که در نشست هم‌اندیشی سرگروه های نیکوکاری سخن می گفت، لزوم مدیریت شایسته بر امور نیکوکاری را مورد اشاره قرار داد و تصریح کرد : فراهم نمودن خدمات مورد نیاز نیکوکاران اعم از امکانات فیزیوتراپی، درمانگاه و نظایر آن، حداقل خدمتی است که میتوان برای این گرامیان انجام داد.

تشکیل گروه در شبکه مجازی و ارتباط مستقیم نیکوکاران با مدیریت، لزوم تخصصی شدن ورود در مسائل مددجویان و کارکنان با همفکری بیشتر و تهیه رزومه از تخصص های نیکوکاران برای کسب کمک در امور آسایشگاه، از دیگر مواردی بود که دکتر نحوی نژاد به آن پرداخت و یادآور شد : از همه شما سرگروه های نیکوکاری دعوت می کنیم با بهره‌گیری از تخصص های گوناگون خود و همراهان، استفاده حداکثری از ظرفیت های موجود در خدمت به مددجویان، کارکنان و نیز عموم مردم ما را یاری نمایید.

وی در ادامه افزود : حضور یک نماینده از سوی نیکوکاران جهت شرکت در جلسات و تصمیم گیری های مختلف، می تواند راهگشای بسیاری از مسائل جاری و اجرایی مجموعه باشد.

دکتر نحوی نژاد با تشکر از زحمات ارزشمند نیکوکاران در تهیه اقلام مورد نیاز آسایشگاه هم گفت : اقلام اهدایی می بایست در سیستم جامع انبار ها ثبت تا امکان استفاده بهینه تر از این اقلام فراهم شود، ضمن اینکه بررسی لیست ملزومات مورد نیاز قبل از تهیه اقلام اهدایی، می تواند کمک شایانی در تأمین مایحتاج عمومی آسایشگاه داشته باشد.

قائم مقام آسایشگاه خیریه کهریزک در پایان از سرگروه های نیکوکاری دعوت کرد با آموزش نسل جوان، نسل بعدی خادمین افتخاری کهریزک را همانند امروز دلسوز و با اخلاق تربیت نمایند تا این سرمایه های انسانی همچنان در زندگی بخشی به مددجویان موفق و پویا باشند.