88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

طی گردهمایی از پیش تعیین شده، معلولین جوان کهریزک در جوار بخش های محل اقامت خود گردهم آمدند تا پای صحبت های مدیران پرستاری و امور اجتماعی آسایشگاه بنشینند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ علیرضا معماری مدیر پرستاری آسایشگاه در جمع معلولین جوان کهریزک قول داد تا در اسرع وقت به خواسته ها و نیازهای اعلام شده از سوی آنان، رسیدگی کند.

وی همچنین خطاب به حاضران در این جمع گفت : با بودن شما، حضور ما در کهریزک معنا و مفهوم دارد و اگر خدماتی که وظیفه همه کادر پرستاری است، گاهی با مشکلاتی همراه می شود، به دلیل تراکم و ازدیاد امور است که امیدواریم همه کاستی ها با تدبیر همکاران به حداقل برسد.

معماری از همه مددجویان دعوت کرد تا بیشتر رعایت حال پرستاران بخش ها را در روزهای آینده مدنظر داشته باشند تا آنان نیز بهتر از همیشه بتوانند در انجام وظایف خود تلاش کنند.

معصومه جعفری راد مدیر امور اجتماعی آسایشگاه نیز به همه مددجویان توصیه کرد تا با ایجاد فضایی دوستانه و صمیمی، زندگی راحتی را برای خود و همنوعان خویش فراهم کنند.

وی رعایت مقررات جاری در آسایشگاه را وظیفه همه ساکنان این مجموعه دانست و گفت : اگر قرار باشد کسانی با عدم رعایت مقررات، نظم و انضباط زندگی در بخش ها را به هم زنند، کاملاً معلوم است که هیچ احترامی به دوستان دیگر خود که تابع مقررات هستند، نمی گذارند.

جعفری رفع نیازها و خواسته‌های منطقی همه جوانان معلول را حق طبیعی آنان اعلام و تصریح کرد : مشکلات همیشه در زندگی همه وجود داشته و دارد. ما هم برای این در کنار شما هستیم تا مشکلات مختلفی که در زندگی روزمره شما پیش می آید را حل و فصل کنیم.

در ابتدای این گردهمایی، آن دسته از افرادی که مشکلاتی را در بخش های محل اقامت خود داشتند، با مدیران پرستاری و مددکاری در میان گذاشتند و خواستار رسیدگی به آنها شدند.