88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

کاپ قهرمانی زنده یاد حسن باشت باوی به عنوان نفیس ترین یادگار آن مرحوم به موزه یادمان یاران در آسایشگاه خیریه کهریزک اهدا شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ بار دیگر گنجینه یادمان یاران، هدیه نفیسی را دریافت کرد تا بر ارزش این موزه ماندگار افزوده شود.

خانواده زنده یاد حسن باشت باوی که از وی به عنوان پدر بوکس ایران یاد می شود، کاپ قهرمانی آن مرحوم را تقدیم موزه یادمان یاران کرد تا در معرض دید عموم قرار گیرد.

خانواده آن پهلوان نامی کشور هدف از این کار را زنده نگهداشتن نام و آوازه مردی دانست که علاوه بر کسب عناوین متعدد قهرمانی در کشور و مسابقات برون مرزی، عمری را در راه اعتلای ورزش بوکس ایران بویژه در جنوب کشور صرف کرد و قهرمانان بزرگی را تحویل جامعه داد.

گنجینه یادمان یاران مشتمل بر انواع اشیاء قدیمی و نفیس است که توسط خیرین و نیکوکاران حامی آسایشگاه خیریه کهریزک به این موزه اهدا گردیده تا فرهنگ ناب نیکوکاری را به جوانان و آینده سازان کشور یادآور شود.