88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

پنجمین یادواره زنده یاد اشرف قندهاری بهادرزاده در آسایشگاه خیریه کهریزک گرامی داشته شد.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ پنجمین سالگرد درگذشت شادروان اشرف قندهاری بهادرزاده با حضور خانواده معزز آن یار سفرکرده، مدیران و جمعی از کارکنان و مددجویان برسر مزار وی در آسایشگاه خیریه کهریزک گرامی داشته شد.

در این گردهمایی محزون، بار دیگر بخشی از فضائل اخلاقی یار مهربان کهریزک بازخوانی و خدمات ارزنده ایشان در طول چهار دهه فعالیت داوطلبانه برای حاضرین بازگویی شد.

زنده یاد اشرف قندهاری بهادرزاده از نخستین سال های تأسیس آسایشگاه خیریه کهریزک به دست شادروان دکتر محمد رضا حکیم زاده، همگام با یاران نزدیک و خانواده در شکل گیری گروه های نیکوکاری راهی این مجموعه خیریه شد تا در زندگی بخشی به آسیب پذیرترین اقشار جامعه پیشگام باشد.

تأسیس گروه بانوان نیکوکار، ریاست هیأت مدیره و امنا موسسه خیریه کهریزک و تجهیز و راه اندازی بسیاری از ابنیه موجود  آسایشگاه در کارنامه فعالیت این بانوی نیکوکار قرار دارد.

سرانجام اشرف قندهاری بهادرزاده در پنجم اسفندماه سال ۱۳۹۵ بدرود حیات گفت و در جوار آرامگاه دکتر حکیم زاده برای همیشه آرام گرفت.