88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جوانانی که در قالب گروه « پیام آوران شادی » خدمت به معلولین و سالمندان کهریزک را در برنامه زندگی خود دارند، اینبار نیز با طبخ غذای سنتی و ایجاد محیطی شاد برای معلولین جوان به وعده گاه همیشگی بازگشتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ سالن اجتماعات سلامت آسایشگاه خیریه کهریزک، روزی متفاوت را برای معلولین جوان در نظر گرفته بود.

بانی این روز شاد و متفاوت هم جوانان فهیمی بودند که سالهاست در قالب گروه« پیام آوران شادی » خدمت رسانی به معلولین و سالمندان را در برنامه کاری و زندگی خود دارند و به بهانه های مختلف، لبخند شادی را بر چهره ساکنین کهریزک می نشانند.

خانم محمدرضا پور سرپرست گروه پیام آوران شادی در حاشیه پرمهر خود به خبرنگار کهریزک گفت : آمدیم تا در کنار هم شادی کنیم، به یکدیگر انرژی مثبت هدیه دهیم و بگوییم که می توانیم همه با هم خوشحال باشیم.

این بانوی نیکوکار همچنین یادآور شد : از هیچ کس انتظار نداریم بی میل و علاقه و فقط از سر رفع تکلیف به ما بپیوندد. هرکسی که دوست دارد دلی را شاد کند، دستانی را به علامت خوشحالی به هم گره بزند و خود نیز از این رویدادها سیراب شود، می تواند به جمع ما اضافه شود تا از صمیم دل و جان شاهد باشد که به آسانی می توان شادی آفرین بود و شادی ها را با دیگران سهیم شد.