88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مسئولین بخش های محل زندگی پدربزرگ های کهریزکی، آستین همت بالا زدند تا در آخر هفته، حال و هوای عزیزان خود را تغییر دهند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ در ابتکاری ستودنی و شایسته، مسئولین بخش های محل اقامت پدربزرگ های آسایشگاه تصمیم گرفتند تا در روز تعطیل، اوقات شاد و پرنشاطی را برای این عزیزان ایجاد کنند.

در آخر هفته و در حالی که تمامی ملزومات پذیرایی از پدربزرگ ها توسط مسئولین بخش ها و دیگر کارکنان تأمین شده بود، ناهار دورهمی آن هم در فضای باز، حال و هوای خاصی برای جمع کثیری از سالمندان بوجود آورد.

البته این تمام ماجرا نبود، چرا که گروهی از جوانان هنرمند و فهیم شهر هم به این جمع اضافه شدند و با اجرای برنامه های شاد و متنوع، ضیافت پدربزرگ های کهریزکی را رونق بیشتری بخشیدند.

لبخند شادی و تشویق هنرمندان، سپاسگزاری از پرستاران و کارکنان و نیز همه کسانی که در برنامه ریزی و اجرای این دورهمی سهیم بودند، از نتایج اقدام قابل تحسین کارکنان آسایشگاه در قبال پدران سالخورده کهریزک بود.