88310688 (9821+)

 

سال 1402 مصادف با پنجاهمین سالگرد تاسیس آسایشگاه کهریزک بود. از این رو مقرر شد تا جشنواره ی بزرگی به همین مناسبت در اردیبهشت ماه برگزار شود.

در این جشنواره ی 7 روزه، 2 سمپوزیوم علمی برگزار شد. میهمانان و هنرمندان مردمی کشور از آسایشگاه دیدن کردند. 5 کنسرت موسیقی برای توانخواهان و خانواده ی پرسنل و مردم منطقه ی کهریزک با حضور هنرمندان به نام کشور همچون گرشا رضایی، امید حاجیلی، ناصر زینلی، مصطفی راغب و ... برگزار گردید. از کتاب 50 سال فعالیت های کهریزک رونمایی شد. نمایشگاهی از دستاوردهای کهریزک طی 50 سال برگزار گردید و هفته ای شاد و پر هیجان برای توانخواهان و علاقمندان به کهریزک رقم زده شد.

                                    

                                                                                  

                                        

                                                                  آماده سازی غرفه ها                                                                                                                                                                                             افتتاحیه با حضور دوچرخه سواران

                                   

                                                       افتتاحیه ی جشنواره 50 سالگی                                                                                                                                                                                     حضور هنرمندان و اهالی رسانه

                                    

                                                            برگزاری سمپوزیوم های علمی                                                                                                                                                                افتتاح مجتمع مسکونی 80 واحدی کارمندان

                                    

                                                         حضور بازیکران پیشکسوت سینما و تاتر                                                                                                                                                             رونمایی سردیس دکتر حکیم زاده

                               

                                                                    کنسرت گرشا رضایی                                                                                                                                                                                                کنسرت امید حاجیلی

                                                        

                                                                      کنسرت ناصر زینلی                                                                                                                                                                                                 حضور هنرمندان مد و لباس

                                                   

                                                                جشن نیکوکاران کهریزک                                                                                                                                                               کنسرت مصطفی راغب در جشن نیکوکاران کهریزک

                              

                                                       حضور امیر آرتا در جشنواره 50 سالگی                                                                                                                                               حضور هوشنگ توکلی در جشنواره 50 سالگی

                             

                                              حضور محمدرضا حسینیان در جشنواره 50 سالگی                                                                                                                                    حضور اسماعیل هلالی در جشنواره 50 سالگی

                            

                                                               غرفه درمانگاه جواد الائمه                                                                                                                                                                                     غرفه آسایشگاه کهریزک تهران

                           

                                                              غرفه آسایشگاه کهریزک البرز                                                                                                                                                                               غرفه مشارکت های مردمی