88310688 (9821+)

  «سهم درآمدها در پوشش هزینه ها»

توضیح : مبالغ به میلیون ریال می باشد.

 

 

هزینه های جاری و پروژه های این موسسه از منابع مختلفی به شرح زیر تامین می شود :
• کمک‎های نقدی و غیرنقدی افراد خیر و نیکوکار به صورت مستمر ماهیانه و یا مقطعی
• درآمد حاصل از واگذاری املاک و اشیاء قیمتی توسط افراد خیر و نیکوکار
• پرداخت مبالغی جزئی از طرف تعداد معدودی خانواده‎های مددجویان در حد توانشان به عنوان کمک هزینه نگهداری
• درآمد حاصل از فروش تولیدات کارگاه های توانبخشی آسایشگاه (که توسط مددجویان تولید می شود)
• عواید حاصل از فعالیت های گروه بانوان نیکوکار در داخل و خارج از کشور بصورت هدایای نقدی و غیرنقدی
• عواید حاصل از فروش لوازم دست دوم اهدائی
• عمده ترین کمکهای غیرمردمی از سوی سازمان بهزیستی و برخی از نهادهای بیمه گر در قبال معرفی سالمند و معلول با پرداخت مبالغی درقالب یارانه صورت می پذیرد.

در مجموع بالغ بر 86% هزینه‎ های آسایشگاه از محل هدایای انساندوستانه مردم و نیکوکاران ایرانی داخل و خارج از کشور تأمین می‎شود.
14% درصد مابقی شامل کمک های : سازمان بهزیستی، هلال احمر ،کمیته امداد امام خمینی (ره)، نهاد ریاست جمهوری و سازمان های بیمه گر و…بصورت یارانه به موسسه پرداخت می شود.

(هزینه های فوق شامل هزینه های جاری و سرمایه ای می باشد.)

• قابل توجه صاحبان صنایع و مشاغل : «هرگونه کمک نقدی و غیر نقدی به این مرکز خیریه براساس حکم صریح مفاد ماده 172 قانون کمک های بلاعوض اشخاص حقیقی و یا حقوقی به آسایشگاه از درآمد مشمول مالیات عملکرد سال اعطاکنندگان کسر خواهد شد.»
• توضیح:
• اعضاء هیئت امناء و هیئت مدیره علاوه بر کمک های مادی و معنوی، بهره برداری از کلیه بودجه ها و انجام بهینه هزینه ها را در راستای اهداف اهداء کنندگان بعهده دارند.