88310688 (9821+)

خواهشمند است؛ نظرات، پیشنهادات و انتقادات سازنده خود را از طریق راه های زیر، با ما در میان بگذارید.

شماره تماس: 88323253
آدرس ایمیل: crm@kahrizakcharity.com

ارتباط مستقیم با مدیرعامل:
آدرس ایمیل: ahmadi@kahrizakcharity.com

فرم انتقادات و پیشنهادات

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر