88310688 (9821+)

آسایشگاه معلولین و سالمندان کهریزک ،در راستای اهداء ملک و سپرده نیکوکاران ،طی نیم قرن ،فعالیت مستمر با داشتن تجربیات مفید و موثر ، زمینه های مناسبی جهت اهداء ملک ،اعم از زمین ، آپارتمان ، خانه ، مغازه و هم چنین سپرده بانکی و بیمه عمر ،فراهم نموده است، تا نیکوکاران به راحتی و در اسرع وقت، قادر به صلح اموال منقول و غیرمنقول خود ،به موسسه خیریه کهریزک باشند .

شما میتوانید ،از طریق واحد تملک املاک و سپرده نیکوکاران، سعادتی همیشگی را برای خود رقم زده و پیش از آنکه دیگر قادر به تصمیم گیری در خصوص اموال خود نباشید ،خانه آخرت خود را آباد کنید و درنظر داشته باشید ،آنچه خداوند از امور خیر به دلتان می اندازد ،در لحظه جامه عمل بپوشانید، چرا که انسان از لحظه آینده خود بی اطلاع است، چه بسا با تعلل توفیق انجام کارخیر از ما سلب شود .

عمده ترین شیوه اهداء ملک به موسسه خیریه کهریزک صلح عمری است .شما ضمن اهداء عین ملک ، منافع یا حق استفاده از ملک را مادام الحیات خود حبس می نمائید و در این صورت قادر خواهید بود، تا پایان عمر با خیالی آسوده ،در منزل خود زندگی نمائید . تمامی مراحل اداری ،توسط پرسنل امور قراردادها، انجام و هزینه اخذ استعلامات توسط موسسه خیریه کهریزک پرداخت می گردد .

علاوه بر این ،با اهداء ملک ،تحت پوشش حمایتی موسسه خیریه کهریزک، قرار خواهید گرفت و از خدمات مددکاری در منزل و اقامتی در زمان کهولت در آسایشگاه ،بهره مند خواهید شد .

نیکوکاران گرامی برای انجام این کارخیر به طریق زیر می توانند اقدام نمایند :

1 – جهت پاسخگوئی به سئوالات و اخذ مشاوره با واحد تملک املاک و سپرده نیکوکاران، به شماره های 88314293 88827734 تماس حاصل نمایند .

2 – مدارک مالکیت شما دقیقا توسط موسسه کارشناسی و امکان انتقال آنها بررسی می شود . لازم به توضیح است ملکی که در رهن بانک یا موسسات مالی و اعتباری می باشد و یا بازداشت است ، امکان انتقال ندارد .

3 – پس از انجام توافقات اولیه صلح نامه عادی، مبنی بر توافق نیکوکار و موسسه تنظیم و به امضاء مدیران موسسه خیریه کهریزک خواهد رسید . همچنین پس از طی مراحل اداری و اخذ استعلامات ،صلح نامه رسمی در دفترخانه اسنادرسمی تنظیم میگردد  و درهر مرحله ،یک نسخه از اسناد تنظیمی ،در اختیار نیکوکار محترم قرارخواهد گرفت .

4 – مجدداً تاکید میگردد کلیه امور اداری و اخذ استعلامات و هزینه های مربوط به آن توسط موسسه خیریه کهریزک تقبل می گردد .