88310688 (9821+)

     در جهت حمایت از نیکوکارانی که به موسسه اهدای ملک، زمین، سپرده انجام داده اند واحد مددکاری نیکوکاران پس از انجام تشریفات اداری اهدا به موسسه، به این واحد معرفی شده و از خدمات این واحد بهره مند خواهند شد.

    شماره های 88344057 و 88328625 جهت ارتباط با واحد مددکاری در خدمت نیکوکاران عزیز میباشد.