88310688 (9821+)

در جهت حمایت از نیکوکارانی که به موسسه اقلام سرمایه ای مانند ملک، زمین، ویلا، سپرده و ... اهداء نموده اند، واحدی تحت عنوان "مددکاری نیکوکاران" راه اندازی گردید. این واحد با داشتن پرسنل مجرب خدمات گوناگون و مورد انتظار این دسته از نیکوکاران را ارائه می نماید.

در همین راستا شماره تلفن های 22701090 و 22730475 ، جهت راهنمایی در خدمت شما نیکوکاران می باشد.