88310688 (9821+)

سفر پول چیست؟

موسسه خیریه کهریزک غیر انتفاعی،  غیر دولتی و مردم نهاد است که با حمایت شما مردم نیکوکار و خیر اندیش اداره میشه.

در حال حاضر بیش از 3200 نفر سالمند، معلول، بیمار ام اس، کودک معلول ذهنی و کودک اختلال اتیسم در این مجموعه زندگی می کنند.

در کهریزک به واسطه ی حمایت های شما نیکوکاران ارجمند، اتفاقات بزرگی رقم می خوره که در این صفحه این اتفاقات رو به تصویر می کشیم.

نیکوکاران گرامی به طرق گوناگون کمک های خودشون رو به کهریزک هدیه می کنند. وب سایت، کدهای دستوری، شماره کارت، شماره حساب، قلک ها و صندوق های کهریزک، هماهنگی و تماس با کارشناسان و ...، راه های گوناگونی است که نیکوکاران می توانند توانخواهان کهریزک را یاری کنند.

شما عزیزان در این صفحه به صورت شفاف می تونید ببینند که کمک هاتون در چه جاهایی هزینه  می شه و به چه کسانی زندگی می بخشه.

قدردانتان هستیم که یاریگر ساکنین کهریزکید

کهریزک جایی برای زندگی کردن، نه زنده ماندن