88310688 (9821+)

یکی از اهداف تعیین شده در کمیته، برپایی غرفه روز عید قربان بود که با پیگیری های اعضا، این غرفه در مراسم عید سعید قربان تجهیز گردید و موارد ذیل در آن انجام پذیرفت:

  • رنگ آمیزی نقاشی برای بزرگسالان وکودکان همراه با دریافت یک جایزه محیط زیستی(مداد سبز جادویی)
  • نمایش کاردستی های کودکان مهدکودک که با دورریزها وبازیافت زیر نظر مربیان دلسوز مهد کودک آسایشگاه کهریزک طراحی واجرا گردید.
  • نمایش محصولات کارگاههای توانبخشی ومواد اولیه این محصولات که از دورریزهای صنایع می باشد.
  • نقاشی صورت کودکان در پی حضور ایشان در غرفه محیط زیست
  • تهیه مرام نامه وتعهدنامه تهیه شده براساس نیازهای محیط زیستی وامضای آن توسط بازدیدکنندگان
  • اجرای تئاتر حفظ محیط زیست توسط کودکان مهد کودک