88310688 (9821+)

آسایشگاه البرز

اتیسم اختلالی عصبی و رشدی است که در 3 سال ابتدایی زندگی بروز میکند و مادام العمر می ماند.
علائم اصلی آن نقص در ارتباطات و تعاملات اجتماعی و بروز رفتارهای کلیشه ای، حرکتی و محدود است.

با توجه به افزایش تعداد کودکانی که با اختلال اتیسم به دنیا می آیند و خانواده هایی که درگیر این کودکان می شوند،
موسسه خیریه کهریزک تصمیم بر آن گرفت تا بخش اتیسم را در این مجموعه راه اندازی نماید.
لذا از اواسط دهه ی نود بخش های آموزشی و همچنین نگهداری شبانه روزی اتیسم در آسایشگاه البرز افتتاح شد
و امروزه بخش های گوناگونی برای آموزش کودکان اتیسم در نظر گرفته شده است.

هیدروتراپی، شن درمانی، حیوان درمانی، اتاق حسی حرکتی( اتاق تاریک)،
اتاق های اسباب بازی و انواع اتاق هایی که در آن کودکان می توانند تعاملات روزمره را تجربه نمایند
در این مجموعه فعال است و آسایشگاه کهریزک امیدوارم است تا در آینده ای نزدیک،
به عنوان قطب اتیسم کشور، بتواند خدمات نوینی را به خانواده ها و کودکان اتیسم ارائه دهد.

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

Invalid Input

ورودی نامعتبر

ورودی نامعتبر

0 ریال