88310688 (9821+)
×

هشدار

فرم شماره 9 وجود ندارد یا منتشر نشده

فرم مسئولیت اجتماعی

CSR مخفف (corporate social responsibility) و به معنای مسئولیت اجتماعی است که اگر بخواهیم در یک تعریف مختصر آنرا توضیح دهیم باید بگوییم: “فعالیت های اجتماعی برندها و انجام کارهای نوع دوستانه نیز از جمله این کارها می باشد. به بیان دیگر شرکت ها نسبت به جامعه و فضایی که در آن فعالیت می کنند باید احساس مسئولیت کرده و در این راستا تلاش هایی را انجام دهند.”
اگرچه تعاریف «مسئولیت اجتماعی شرکت» متنوع است؛ اما این موضوع که مسئولیت شرکت در کنار سودآوری، شامل تعهدات اجتماعی و زیست محیطی به ذینفعان مختلف می شود، به شکل گسترده ای پذیرفته شده است.
سازمان ها و شرکت های غیر دولتی، نقش بسیار مهم و تاثیر گذاری در اقتصاد کشور دارند و می توانند با انجام کارهای داوطلبانه، به رشد و پویایی خود و جامعه، کمک به سزایی کنند. مشارکت در امور خیر و نیک، از رفتارهای پسندیده ای است که در سنت و مذهب ما، تاریخچه ای عمیق دارد. موسسه خیریه کهریزک بر پایه ی همین نیت خیر راه اندازی شد و پس از 47 سال، بر اساس کمک رسانی و مسئولیت اجتماعی افراد حقیقی و حقوقی پا برجا بوده است.
شما با تکمیل فرم ذیل، می توانید در راستای مسئولیت اجتماعی خود، موسسه خیریه کهریزک را یاری کنید و با کمک های نقدی، غیر نقدی و نذورات گوناگون، ما را در ارائه ی خدمات بهتر به بیش از 3 هزار سالمند، معلول، بیمار ام اس، کودک معلول ذهنی و کودک اختلال اتیسم، یاری نمایید.