88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مراسم استقبال از ورود سالمندان به ساختمان جدید رز مرکز نگهداری سالمندان زن برگزارشد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  : به رسم میزبانی و جابه جایی سالمندان به ساختمان جدید رز ( مرکز نگهداری سالمندان زن) با خیر مقدم مدیران و مسئولین آسایشگاه خیریه کهریزک البرز سالمندان  آماده حضور در بخش جدید شدند.

 

توجه به مادرانی  که تمام زندگی خود را صرف خدمت به فرزندان  کرده اند و در این  روزهای سالمندی توجه بیشتری را می طلبند سببی است تا به بهانه های مختلف در حفظ روحیه نشاط و سلامتی اکرام و تکریم آنان مورد توجه مسئولین قراربگیرد.

در درب ورودی ساختمان رز  با ردشدن سالمندان از زیر  قرآن کریم و دود کردن اسپند بارعایت کامل پروتکل های بهداشتی  از ورود سالمندان استقبال شد .چهره خندان و استقبال مدیران ، مسئولین و سایر کارکنان دلگرمی همیشگی را به سالمندان در بدو ورود به ساختمان رز هدیه داد تا این گلهای زیبا اجر و قرب بی نظیرشان پاس داشته شود . کسانی که این خانه امن چشم و چراغشان است و دست امیدشان به خیرین و مسئولین و افرادی است که در این روزهای تنهایی حامی اشان باشند .

دکتر شهسواری معاون سلامت و توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک البرزگفت : پروژه ساختمان رز به لطف خدا به اتمام رسیده و ظرفیت نگهداری این بخش برای بستری سالمند جدید افزایش یافته و انشالله به زودی این ظرفیتها تکمیل شود وی ادامه داد : همچنین  از پذیرش واجدین شرایط که در لیست انتظار هستند استقبال می کنیم .