88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بانوان نیکوکار درسالروز شهادت سید الساجدین نذورات خود را به آسایشگاه خیریه کهریزک البرز اهداءکردند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز  :  وفای به عهد همراه با ادای نذورات و توسل به ائمه معصومین از جمله سنت های اسلامی است که در آسایشگاه خیریه کهریزک نیز با اهداء نذورات از دیرباز وجود داشته است .

 

با توجه به ایام محرم وشهادت سید الساحدین امام زین العاابدین علیه السلام جمعی از بانوان نیکوکار به پخت شله زرد در ساختمان یاس مرکز نکهداری بیمارن ام اس و ضایعه نخاعی پرداختند .

اعتقاد شیعیان در پخت نذورات همراه با مراسم عزاداری در این روزهای کرونائی با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی فراموش نشده و توسل و اعتقاد به بخشش از مال و وفای به عهد همچنان جاریست زیرا  هدف خیرین  از ادای نذر قرب الهی است .

این قرب الهی در سراسر جامعه به صورت هدفمند برگزار شده و نیازمندان واقعی ، خیریه ها ،  سازمانهای مردم نهاد در راس آن قرارگرفته اند که این نگرش از سوی مردم با پخش مواد خام به آسایشگاه خیریه کهریزک نیز قابل توجه است .

 دکتر حسن احمدی مدیر عامل موسسه خیریه کهریزک و هیئت همراه با رعایت کامل پروتکل های بهداشتی به بخش یاس مرکز نگهداری بیماران ام اس و ضایعه نخاعی رفتند و در هنگام پخش نذری در کنار مددجویان بودند .

دکتر احمدی مدیر عامل موسسه خیریه گفت : آرزو می کنم این روزهای کرونائی تمام شود و مددجویان روزهای پرنشاطی داشته باشند گرچه چتر حمایت خیرین همواره بر سرمددجویان  آسایشگاه خیریه کهریزک مستدام است  اما امیدوارم باریشه کن شدن کرونا مانند سابق حضور خیرین ، نیکوکاران را در این مرکز شاهد باشیم.