88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

ایستادن به روی پاها با حمایت نیکوکاران ، قدم های لرزان توانخواه آسایشگاه خیریه کهریزک البرز را جانی دوباره بخشید .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز ؛ همت وکمک خیرین و نیکوکاران جانی دوباره به زندگی  توانخواه سالمند آسایشگاه خیریه کهریزک البرز هدیه کرد .

 

رمضان 59 ساله مددجوی ساختمان یاس مرکز نگهداری بیماران ام اس و ضایعه نخاعی  که به دلیل بیماری دیابت پای خود را از دست داده بود با مددخیرین وگذاشتن پای مصنوعی در حال حاضر با عصا راه می رود .

همسر این سالمند نیز در آسایشگاه خیریه کهریزک البرز زندگی می کند ، لذا این زوج  از شرایط نابسامان اقتصادی بر خوردار هستند .

محمد موسوی روانشناس این مرکز گفت : رمضان مشکلات رفتاری و اختلالی زیادی داشته و با اقدامات مشاوره فردی و ایجاد تکنیک های روانشناسی سازگاری بیشتری با محیط  در وی ایجاد شده است .

وی افزود : متاسفانه مشکلات و نابسامانی های مالی ، فرهنگی ، خانوادگی و... در یک فرد در سنین بالا پیامدهای خاص خود رادارد که در صورت عدم درمان حتی  مشکلات رفتاری و اجتماعی در جامعه را به وجودمی آورد و لذا بر اساس ضرورت دوره درمانی و روانشناسی برای این فرد  در نظر گرفته شد .

موسوی ادامه داد : با توجه به اینکه قطع عضو پا به علت دیابت بر وضع روانی وی نیز تاثیر گزار بود به همت خیرین پای مصنوعی برای وی فراهم کردیم  تا در این دوسالی که در این مرکز زندگی می کند شرایط بهتری پیش رو داشته باشد زیرا پروتز ها و اعضاء مصنوعی می تواند زندگی یک فرد را متحول کند و توانایی جدیدی دراختیار فرد آسیب دیده قرار می دهد .این تشخیص بر اساس خدمات طب فیزیکی و توانبخشی به بیمارانی که دچار نقص عضو هستند ارائه می شود ودر این مرکز به همت نیکوکاران ارجمند بال پرواز و پای پریدن به مددجوی این مرکز اهداء شد .