88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در هفته سلامت آموزش های روانشناسی  ویژه توانخواهان برگزار شد .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک البرز؛ هجدهم فروردین مصادف با روز سلامتی در تقویم  جهانی از اهمیت خاصی برخورداراست و بدین منظور با اجرای مسابقات شکل تازه ای به خود گرفت .

هجدهم  فروردین روز سلامتی و روز جهانی بهداشت نام‌گذاری شده است.  هر فردی اگر بخواهد زندگی باکیفیتی داشته باشد ناگزیر باید به سلامت فردی و حتی اجتماعی توجه داشته باشد. این موضوع آنقدر با اهمیت است که سازمان بهداشت جهانی هر سال یک هفته را به عنوان هفته سلامت در نظر گرفته و شعاری هم برای آن انتخاب می کند .

مهمترین رسالت روز سلامتی یا روز جهانی بهداشت بالا بردن آگاهی عموم مردم جهان در ارتباط با بحث سلامت  و بهداشت است .

آسایشگاه خیریه کهریزک با توجه به اهمیت به سلامت مددجویان و سالمندان در این هفته  که از جایگاه خاصی برخوردار است با تاکید روانشناسان مرکز  مبنی برنظارت مستقیم بر شرح حال  روحی وجسمی که تواما باید مورد توجه قرار بگیرد بر شرح کامل  سلامت مددجویان نظارت داشته و  سعی دارد  که نه تنها درهفته بهداشت بلکه در تمامی روزها بهداشت فردی و جمعی مددجویان فراموش نشود .

در هفته  جهانی بهداشت اهداء ماسک ،  مسواک ،  خمیر دندان و  در اختیار قراردادن وسائل  ضد عفونی کننده  دست و سطوح با توجه به شیوع ویروس کرونا  به مددجویان که از بارزترین نکات رعایت بهداشت فردی است در برنامه هفته سلامت گنجانده شد به امید آنکه روزهای شاد تر و سالم تری در انتظار مددجویان باشد .