88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات


اخیرا در فضای مجازی، محتوایی با مضمون نیاز آسایشگاه خیریه کهریزک به پارچه های کهنه و مستعمل برای نظافت محیط آسایشگاه در ایام کرونا تولید و در حال انتشار است.
روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، ضمن تکذیب ادعای فرد انتشار دهنده که جملاتی خارج از شاًن این مجموعه و توانخواهان آن را بر زبان جاری می کند، به آگاهی نیکوکاران ارجمند می رساند، در طول 5 ماه گذشته که ویروس منحوس کرونا، در سطح جامعه و آسایشگاه شرایط خاصی را بوجود آورده است، به یاری نیکوکاران خیر اندیش، مردم خیر و ارگان ها و سازمانی های ذی ربط، محیط عمومی آسایشگاه و بخش ها با بهترین امکانات ضد عفونی و گند زدایی شده است و آسایشگاه کهریزک هیچگونه نیازی به پارچه های کهنه، پاره و مستعمل برای ضدعفونی نمودن بخش ها ندارد.


در پایان خاطر نشان می سازد با توجه به اوج گیری مجدد این ویروس در سطح کشور، کما فی السابق، موسسه خیریه کهریزک، برای ضد عفونی کردن و گندزدایی و همچنین رعایت پروتکل های بهداشتی در بخش های مراقبتی، نیازمند نگاه خیر خواهانه ی هموطنان خیر اندیش و نیکوکار است.