88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

دکتر حسن احمدی در پیامی ، فرارسیدن ۱۶ آذر روز دانشجو را به تمامی دانشجویان کشور بویژه دانشجویان مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک تبریک گفت .

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ; رئیس مرکز آموزش علمی کاربردی کهریزک در بخشی از پیام خود آورده است :

دانشجو یعنی جوینده دانش و دانشجویی از برترین صفات انسان های حق طلب است . دانشجو بودن ویژگی پیروان راستین حضرت ختمی مرتبت -- محمد مصطفی (ص) است که فرموده اند : (( اطلبوا العلم من المهد الی اللحد )) ، ز گهواره تا گور دانش بجوی .

 

دکتر حسن احمدی در پیام خود با تبریک روز دانشجو به همه دانشجویان کشور مخصوصاً دانشجویان مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه معلولین و سالمندان کهریزک ، می افزاید :

از این فرصت استفاده می کنم و تبریک ویژه دارم خدمت اساتید بزرگوار که دانشجویان موفق سابق این مرز و بوم بوده اند و اکنون با علم و وسعت دانش و اخلاق و منش و انسانیت و سایر ویژگی‌های عالی شخصیتی خود ، بهترین الگو برای دانشجویان کنونی ما هستند .

وی الگو پذیری دانشجویان از اساتید خود را اینگونه تعریف می کند :

در روند رشد هر انسانی ، الگو و تبعیت از آن نقش بارزی برای پیشرفت و تعالی دارد . هر یک از ما در طول زندگی خود افراد متفاوتی را آگاهانه یا ناخودآگاه الگوی خویش ساخته ایم که بخشی از رفتار و شخصیت کنونی ما متأثر از آنهاست . اساتید ما ملموس ترین و نزدیک ترین و در عین حال موثرترین الگوی نسل دانشجویان هستند که دانشجو زندگی علمی و روش های دانشی خود و حتی دیگر ویژگی‌های شخصیتی را از استاد اقتباس می کند . این الگوهای فکری و شخصیتی به دانشجو نیز ختم نمی شود و از طریق دانشجو به جامعه انتقال می یابد .

دکتر احمدی با گرامیداشت یاد دانشجویان شهید دانشکده فنی دانشگاه تهران در وقایع ۱۶ آذر سال ۱۳۳۲ نیز خاطرنشان می کند :

وقایع ۱۶ آذر ۱۳۳۲ نمایانگر واکنش دولت کودتا به فعالیتهای دانشجویی بود و به دنبال آن سرکوب نظام مند تمامی اشکال دیگر مخالفت ها روی داد . از آن پس ، همه ساله در این روز اعتصاب های دانشجویی به راه می افتاد و در واقع ۱۶ آذر به معیار خوبی برای ارزیابی میزان نفرت از حکومت استبدادی و توانایی و نفوذ مخالفان در بین روشنفکران تبدیل شد . این روز از آن زمان ، همچنان از اهمیت تاریخی برجسته ای برخوردار بوده و هست.

رئیس مرکز علمی کاربردی آسایشگاه خیریه کهریزک در پایان اظهار می کند :

بسیار خشنودیم که می توانیم با افتخار ادعا کنیم که اغلب دانشجویان ما ویژگی های فوق را به نحو کامل دارا بوده و هر کدام سمبل پاکی و نماد راستی و ملاک دانایی و ایمان و حق طلبی و عدالت هستند . این صفای باطن آنها طراوت دهنده دانشگاه و امیدبخش مدیران دانشگاه شده است . دانشجویان این سرزمین ، هوش و ذکاوت و درایت خود را بارها به عالمیان ثابت کرده اند و هر جای دنیا که سخنی از علم و فرهنگ و پیشرفت هست ، نام جوان دانشجوی ایرانی می درخشد .