88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

همچون سالهای گذشته، موسسه خیریه کهریزک، تقویم رومیزی سال 1399 با عکس هایی جذاب از توانخواهان این موسسه را به چاپ رسانده است که امکان دانلود آن برای علاقه مندان فراهم می باشد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک، طبق روال سنوات گذشته، تقویم رومیزی سال جدید، توسط واحد روابط عمومی تهیه شده است. تقویم امسال، با تکنیک فتو مونتاژ طراحی شده است و تمامی شخصیت های آن، از توانخواهان ساکن در آسایشگاه های تهران و البرز موسسه خیریه کهریزک می باشند. پیام اصلی این تقویم، لبخند، نشاط و زندگی است که در موسسه خیریه کهریزک جاریست.
علاقمندان می توانند این تقویم را از طریق لینک زیر دانلود نمایند و با ارسال آن برای عزیزان خود، سهم بزرگی در شناساندن هر چه بیشتر موسسه خیریه کهریزک به جامعه داشته باشند.