88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با ارائه گزارشی از عملکرد واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان، شورای اداری آسایشگاه خیریه کهریزک تهران تشکیل جلسه داد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ به ریاست دکتر نحوی نژاد و با محوریت آموزش ضمن خدمت کارکنان، نشست معاونت ها، مدیران و مشاوران آسایشگاه خیریه کهریزک برگزار شد.

در این نشست دکتر سمیرا سنگی معاون توانبخشی آسایشگاه که ریاست واحد آموزش ضمن خدمت کارکنان را نیز عهده‌دار است، به تشریح عملکرد این واحد در ۶ ماه نخست سال پرداخت. تشکیل کمیسیون و بانک اطلاعات آموزشی، نیازسنجی های انجام گرفته، اولویت بندی دوره های تخصصی و امضا تفاهم نامه همکاری با دانشگاه های معتبر و NGO های مرتبط، از مباحث مهم مطرح شده توسط وی بود.

دکتر سنگی همچنین اذعان داشت: شیوه نوین آموزشی باعث افزایش نفرات آموزش دیده در سال جاری به دوبرابر نسبت به سال قبل شد، به گونه ای که ۵۳۰ نفر موفق به گذراندن دوره های تخصصی شده اند و انتظار می رود این آمار تا پایان سال رشد قابل توجهی داشته باشد.

در این نشست، دکتر نحوی نژاد با دعوت از مدیران جهت افزایش تعاملات و مودت ها گفت: دامن زدن به اختلافات باعث تشتت آرا و در نتیجه آسیب دیدن سیستم مدیریتی می شود که به نفع هیچ یک از خدمات گیرندگان نیست،

وی خاطرنشان کرد: هیچ کس ادعای بی نقص بودن ندارد، اما اختلاف سلیقه ها می تواند آزار دهنده باشد، بنابراین با تجمیع آرا و نقطه نظرات باید به یک جمع بندی مشترک در تصمیمات و برنامه‌های کاری پیش رو برسیم.

دکتر نحوی نژاد مستند سازی را از دیگر مزایای امور محوله مدیران دانست و افزود: کلیه گفتارها، رویدادهای جاری و تصمیمات اخذ شده باید در چارچوب خاص خود طبقه بندی و مستند سازی شده تا قابل ارجاع و در صورت لزوم بررسی مجدد باشد،

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تأکید بر همکاری همه مدیران با دانشگاه نیز گفت: دانشگاه مدتهاست به آبروی آسایشگاه تبديل شده و به عنوان یک ضرورت از آن یاد می شود، بنابراین همکاری همه مدیران در پیشبرد اهداف این مرکز از ضروریات اداره امور کهریزک به شمار می‌آید.