88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

استفاده از تجربیات گران‌سنگ آن دسته از همکاران واحد پرستاری آسایشگاه خیریه کهریزک که به درجه رفیع بازنشستگی نائل شده‌اند ، در دستور کار مدیران و مسئولین این مجموعه خیریه قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک؛  در دیدار دکتر نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک با تنی چند از پرستاران بازنشسته این مرکز ، استفاده از تجربیات ارزشمند این گرامیان مورد تأکید قرار گرفت.

دکتر نحوی نژاد در جمع پرستاران بازنشسته ، آنان را سرمایه‌های پایان‌ناپذیر پرستاری از معلولین و سالمندان وابسته به نگهداری شبانه‌روزی دانست و تأکید کرد : به‌یقین بازنشستگی نمی‌تواند مانعی برای ادامه فعالیت آن دسته از پرستارانی که قوای جسمانی مناسبی دارند، باشد.

وی افزود: می‌توانیم در سازمان‌دهی جدیدی که برای خدمت به سالمندان و معلول ساکن در منازلشان ایجادشده است ، بهترین خدمات را از توانایی‌های بالقوه شما پرستاران شاهد و ناظر باشیم.

مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک اظهار امیدواری کرد با افزایش تعداد داوطلبان بازنشسته واحد پرستاری برای همکاری مجدد ، شاهد شکوفایی هر چه بیشتر خدمات نوین پرستاری به سالمندان و معلولین نیازمند دریافت انواع خدمات پرستاری باشیم.