88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

در دیدار دکتر فاطمه عباسی معاون امور توانبخشی بهزیستی کشور با دکتر حسین نحوی نژاد مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تهران، بر تعامل همه جانبه در رفع چالش های موجود در اداره این مؤسسه خیریه تأکید شد.

به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک؛ در دیدار دکتر فاطمه عباسی و دکتر حسین نحوی نژاد ، بررسی وضعیت توانبخشی کشور و به خصوص آسایشگاه خیریه کهریزک مورد بررسی قرار گرفت.

خدمت رسانی به مراکز توانبخشی غیر دولتی به ویژه مؤسسه خیریه کهریزک که ارائه دهنده خدمات توانبخشی مدرن به معلولین و سالمندان است و رفع چالش های موجود در وضعیت یارانه ها توسط طرفین بررسی شد.

در این دیدار مقرر گردید کارگروهی در بهزیستی کشور جهت بررسی رفع مسائل و چالش هایی که مؤسسه خیریه کهریزک با آن دست به گریبان است ، تشکیل و به این معضلات توجه ویژه و خاص شود .

در پایان این دیدار مدیر آسایشگاه خیریه کهریزک تهران اظهار امیدواری کرد با همکاری و دلگرمی که از سوی سازمان بهزیستی حاصل می گردد ارتقاء همه جانبه توانبخشی مددجویان تحت پوشش این مؤسسه را در همه زمینه ها و در آینده نزدیک شاهد باشیم .