88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

با هدف آشنایی با اصول خودمراقبتی و به همت مرکز علمی کاربردی کهریزک، کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک تهران گردهم آمدند تا روش های ایمنی و بهداشت در محیط کار را مرور کنند.


به گزارش روابط عمومی موسسه خیریه کهریزک ؛ به همت واحد پژوهش و فناوری مرکز علمی کاربردی کهریزک، همایش یک روزه آشنایی با اصول ایمنی و بهداشت در محیط کار ویژه کارکنان آسایشگاه خیریه کهریزک تهران برگزار شد.


در این همایش، دکتر سمیرا سنگی مدیر پژوهش دانشگاه به تشریح بهداشت روان در محیط کار پرداخت و از همه کارکنان آسایشگاه دعوت کرد تا به این مقوله توجه خاصی داشته باشند.


وی با نگاهی به استرس های مختلف شغلی، اظهار داشت : اصولاً استرس به دو صورت می تواند اختلالات روانی جدی برای افراد ایجاد کند. استرس های روزمره و روزانه که محدودیت در عملکرد و کارایی را ایجاد می کند و در حالت دوم استرس هایی است که بر اثر تروما یا ضربه های ناگهانی به علت حوادث پیش بینی نشده و غیر مترقبه به وجود می آید که باید در هر دو حالت تسلط و خود مراقبتی در افراد تقویت شود.


دکتر تقوی راد دیگر استاد حاضر در این همایش، ایمنی در محیط کار را به حاضرین توصیه و از همه خواست تا به سلامت جسمانی خود در شرایط سخت و زیان آور اهمیت دهند.


وی با شرحی جامع از مصدومیت های ناشی از کارهای سخت و عوارض جانبی آن، اضافه کرد : آشنایی با اصول ایمنی برای همه کارکنان امری ضروری است، بویژه آن دسته از افرادی که ناچار هستند تا اموری مانند جابجایی اجسام سنگین را به صورت روزانه انجام دهند، باید با اصول خود مراقبتی آشنا باشند که در غیر اینصورت، امکان ادامه فعالیت را از دست داده و یا مجبور می شوند تا مدت ها از محیط کار به دور باشند.
برنامه های آموزشی مدون بر اساس شناسنامه کاری شاغلین در آسایشگاه خیریه کهریزک تهران تعریف شده و کلیه افراد ملزم به گذراندن دوره های مختلف آموزشی زیر نظر اساتید دانشگاه هستند.