88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

تهیه بخشی از ملزومات شخصی پدران سالخورده و شادی آفرینی در جمع آنان، از زحمات گروه همیاران جوان در آسایشگاه خیریه کهریزک بود.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ باز هم گروه همیاران جوان به اعلام نیاز مسئولین آسایشگاه پاسخ مثبت دادند و در تهیه ملزومات مورد نیاز پدران سالخورده، آستین همت بالا زدند.

زهرا مقدری از مدیران واحد پرستاری با اعلام این خبر، افزود : همیشه اولویت نخست ما در تهیه مایحتاج مددجویان، درخواست از خیرین و نیکوکاران مرتبط با آسایشگاه است تا بدینوسیله بار مالی کمتری متوجه مجموعه باشد.

مقدری انواع البسه، پوشینه، مواد شوینده و بهداشتی را موارد مورد نیاز فوری بخش ها عنوان و تصریح کرد : خیرین عزیز ما توجه داشته باشند هر نوع ملزوماتی که یک فرد سالمند در منزل مورد استفاده قرار می دهد، در آسایشگاه در سطح وسیع و گسترده ای مورد نیاز است و تهیه آن، همواره جزو دغدغه های اصلی ما بوده و هست.

این کارشناس واحد پرستاری با تشکر از جوانان مهربان شهر که بخشی از نیازهای پدران سالخورده را تأمین کردند، گفت : واحد روابط عمومی آسایشگاه با شماره تلفن های ۵۶۵۲۳۱۳۱ الی ۲ و همچنین صندوق دریافت وجوهات نقدی با شماره ۵۶۵۲۳۱۳۶ در طول روز آماده پاسخگویی به خیرین و نیکوکاران عزیز است تا ملزومات فوری و مورد احتیاج را معرفی نموده، در تهیه آن سرعت بیشتری صورت پذیرد.