88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

بیش از  1100نفر از سالمندان ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک ، فرارسیدن روز جهانی سالمند را گرامی داشتند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ همزمان با روز جهانی سالمند، سالن ورزشی پوریای ولی شاهد برگزاری جشن با شکوهی به همین منظور بود.

در این روز جمع کثیری از سالمند ان به همراه مدیران و پرستاران خود گرد هم آمدند تا از اجرای برنامه هنری مجتبی کبیری ، خواننده نام آشنای وطن لذت ببرند.

دکتر فریبرز بختیاری معاون توانبخشی آسایشگاه خیریه کهریزک در همایش روز جهانی سالمند ، ضمن تبریک به همه سالمندان کشور بویژه ساکنین کهریزک گفت: همه ما موظفیم تا شرایط را به گونه ای فراهم کنیم که شما صاحبان این خانه بزرگ، درکمال آرامش و آسایش زندگی کنید و هیچ نگرانی و کمبودی نداشته باشید.

وی همچنین تصریح کرد: پزشکان و پرستاران ، کادر خدماتی و پشتیبانی همه به یک اندیشه مشترک متعهد هستند و آن فراهم آوردن شرایط زندگی آسوده برای شما عزیزان است.

دکتر بختیاری، توانبخشی سالمندان را از حقوق اولیه آنان برشمرد و افزود : حضور در کارگاه های مختلف هنری ،فعالیت های فرهنگی و ورزشی ، گردش های دسته جمعی و دیگر برنامه های روحیه بخش می تواند در سلامت جسمی و روحی شما تاثیرات زیادی داشته باشد و ما خود را موظف می دانیم تا همه امکانات لازم را برایتان فراهم کنیم .

معاون توانبخشی آسایشگاه ، فعال تر شدن بخش فیزیوتراپی را از دیگر اقدامات پیش روی این واحد دانست که در آینده نزدیک ثمرات این فعالیت ها به وضوح در زندگی سالمندان نمایان خواهد شد.