88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

مراقبت های اولیه، بیماریابی، کمک در زدن مسواک و نظافت پروتز های سالمندان، از بخش های مهم فعالیت بهداشتیاران دهان و دندان در آسایشگاه خیریه کهریزک است.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ؛ ارتقاء سلامت دهان و دندان تنها با خدمات درمانی میسر نبوده، تمهیدات ویژه ای برای این مهم مورد نیاز است تا کیفیت زندگی سالمندان و معلولین به طرز قابل توجهی بهبود یابد.

دکتر شروان شعاعی مسئول فنی دندانپزشکی آسایشگاه، مراقبت های اولیه را لازمه سلامت دهان و دندان مددجویان ذکر کرد و گفت : در طول ده سال گذشته و با آموزش بهداشتیاران، دستاوردهای قابل ملاحظه‌ای در سلامت سالمندان و معلولین در کهریزک داشته ایم.

شعاعی افزود : مراقبت های اولیه، مسواک زدن، استفاده از نخ دندان، تمیز کردن پروتز های سالمندان و بیماریابی از عمده فعالیتهای گروه بهداشتیاران آسایشگاه است، ضمن آنکه گزارش دهی مناسب جهت پیمایش و امور پژوهشی از دیگر وظایف این تیم مجرب به حساب می آید.

دکتر شعاعی تصریح کرد : نتایج حاصل از فعالیت این گروه بهداشتی نشان از ارتقاء سطح سلامت دهان و دندان سالمندان و معلولین به طرز قابل توجهی بوده است و گسترش این اقدامات می‌تواند متضمن سلامتی بیشتر مددجویان باشد.همچنین غربالگری سالیانه توانسته است بر تصمیمات درمانی واحد دندانپزشکی تأثیرات مثبتی بگذارد.

مسئول فنی دندانپزشکی آسایشگاه خیریه کهریزک، توسعه امور مربوط به بهداشتیاری دهان و دندان در مراکز مشابه سطح کشور را نوید بخش سلامتی بسیاری از سالمندان و معلولین دانست و بر انجام این مهم در آینده ای نزدیک تأکید کرد.