88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

جعفری راد مدیر امور اجتماعی آسایشگاه از برنامه ریزی برای روز های آینده می گوید که چگونه می توان اوقات مددجویان را در شرایط قرنطینه به خوبی گذراند.

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک; با پایان دور اول از دورهمی های تدوین شده، بیش از ۵۰۰ نفر از سالمندان و معلولین گرد هم آمدند تا ساعاتی متفاوت را در کنار هم تجربه نمایند.

 

معصومه جعفری راد با بیان اینکه در آغاز اجرای برنامه های مختلف برای روحیه بخشی به مددجویان هستیم،افزود:

به خوبی شرایط موجود را درک می کنیم، می دانیم که عزیزان ما در شرایط کنونی اوقات چندان خوشی ندارند. تعطیلی کارگاه های توانبخشی، محدود شدن فعالیت های فرهنگی، عدم امکان حضور ملاقات کنندگان در بخش ها و محدودیت جدی در استفاده از مرخصی، همگی دست به دست هم داده تا شرایط فعلی بوجود آید

جعفری راد تصریح کرد:

اولویت نخست ما سلامتی همه سالمندان و معلولین ساکن در آسایشگاه است، گرچه می دانیم تحمل شرایط قرنطینه برای همگی سخت است اما چاره ای نیست و تا زمان سفید شدن اوضاع، ناچاریم از پروتکل های بهداشتی تبعیت کنیم تا خدای ناخواسته آسیبی به عزیزانمان وارد نگردد.

وی همچنین با نگاهی به آینده پیش رو نیز گفت:

با رعایت کلیه مقررات بهداشتی و اصول تعریف شده، به دنبال برنامه ریزی برای روز های پیش رو هستیم تا در تقویت روحیه مددجویان موفق عمل نماییم، با همفکری و استفاده از دانش مددکاران و روانشناسان واحد و نیز دریافت پیشنهادات سازنده، امید داریم در این روزهای خاص و حساس بهترین عملکرد را داشته باشیم.

مدیر امور اجتماعی آسایشگاه خاطر نشان کرد:

مانند همه مردم، ما نیز امیدواریم هر چه زودتر این بیماری از جامعه دور شده و شرایط عادی شود تا در این صورت بتوانیم شرایط زندگی مددجویان را به روزهای قبل تغییر دهیم.