88310688 (9821+)

جدیدترین مقالات

آنتونیو گوترش، دبیر کل سازمان ملل متحد به مناسبت روز جهانی معلولین در روز ۳ دسامبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ آذرماه بیانه ای منتشر کرد که در آسایشگاه خیریه کهریزک قرائت شد. در بخشی از این بیانیه آمده است : هنگامی که بحران هایی مانند کووید--19 دامن‌گیر جوامع می شود ، افراد معلول جزو بیشترین آسیب‌ دیدگان هستند .

به گزارش روابط عمومی آسایشگاه خیریه کهریزک ; همزمان با روز جهانی معلول و بزرگداشت این روز در آسایشگاه، بیانیه دبیر کل سازمان ملل متحد که به مناسبت روز جهانی معلولین در روز ۳ دسامبر ۲۰۲۰ برابر با ۱۳ آذر ۱۳۹۹  منتشر شده بود، قرائت شد. .

 

در بیانیه آنتونیو گوترش که برای ۶۵۰ نفر معلول ساکن در آسایشگاه خیریه کهریزک قرائت شد ،  آمده است : همه گیری کووید --۱۹ بر روی هسته مجامع و جوامع تأثیر گذاشته و نابرابری ها را عمیق تر کرده است . حتی در شرایط عادی ، یک میلیارد فردی که در جهان دچار معلولیت هستند ، کمتر به آموزش و مراقبت های سلامت و معیشت یا مشارکت در مجامع برخوردارند .

گوترش با بیان اینکه احتمال زندگی در فقر برای معلولین بیشتر است و میزان بالاتری از خشونت ، بی توجهی و سواستفاده را تجربه می کنند ، می افزاید :

هنگامی که بحران هایی مانند کووید --۱۹ دامن‌گیر جوامع می شود ، افراد معلول جزو بیشترین آسیب دیدگان هستند .

گوترش ترویج شمولیت  برای افراد معلول را به معنای شناخت و حمایت از حقوق آنان می داند و می گوید :

این حقوق همه جنبه های زندگی را در بر می گیرد ، حق رفتن به مدرسه ، زندگی در جامعه خود ، دسترسی به خدمات سلامت ، تشکیل خانواده ، مشارکت سیاسی ، توانایی ورزش کردن ، مسافرت رفتن و داشتن شغلی آبرومند .

وی تصریح می کند :

در حالی که دنیا رو به بهبودی از این همه گیری است ، باید تضمین کنیم که آرزو ها و حقوق افراد دارای معلولیت در جهان فراگیر ، قابل دسترس و پایدار پسا کووید --۱۹ لحاظ و به حساب آید . این چشم انداز تنها از طریق مشاوره فعال با معلولین و سازمان هایی حاصل خواهد شد که نماینده معلولین هستند

دبیر کل سازمان ملل متحد در پایان تأکید می کند :

در روز بین المللی افراد دارای معلولیت ، بیایید همه با هم متعهد شویم تا موانع ، بی عدالتی ها و تبعیض هایی را از میان برداریم که افراد دارای معلولیت تجربه می کنند .